baner

W marcu 2014 r. odbyły się zebrania sprawozdawcze Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółdzielnię. Właściciele  przyjęli sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 r., udzielono absolutorium Zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczo- finansowy na 2014 r. Zgromadzeni wyrazili chęć wymiany podzielników kosztów centralnego ogrzewania oraz ustalono najważniejsze potrzeby do zrealizowania w roku 2014.

 

zebranie