baner

W ramach projektu „Modernizacja źródła ciepła oraz instalacja ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w oparciu o powietrzne pompy ciepła w budynkach mieszkalnych ul. Nowy Świat 7 i Nowy Świat 9 Osie” nr RPKP.03.01.00-04-0026/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 planowana jest budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,76 kW na budynkach mieszkalnych w Osiu Nowy Świat 7 i 9. Wnioskowana budowa instalacji fotowoltaicznych służyć będzie produkcji energii elektrycznej na potrzeby pracy instalacji pomp ciepła, które pracować będą na potrzeby c.o. i c.w.u budynków wielorodzinnych. Planowana jest również budowa dwóch instalacji pomp ciepła dla w/w budynków.

 

Celem niniejszego projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznych oraz budowa instalacji pomp ciepła. Przewidywana produkcja energii elektrycznej z instalacji PV wyniesie 75544 kWh/rok, a energii cieplnej 336380 kWh/rok. Celem działania 3.1 jest zwiększony udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie. Spółdzielnia Mieszkaniowa poprzez realizację celu projektu przyczyni się do realizacji celu działania 3.1 poprzez zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii. Projekt będzie realizowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW Nowy Świat 7 Osie, budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW Nowy Świat 9 Osie, modernizacji źródła ciepła oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w oparciu o powietrzne pompy ciepła w budynku mieszkalnym ul. Nowy Świat 7 Osie oraz modernizacji źródła ciepła oraz ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w oparciu o powietrzne pompy ciepła w budynku mieszkalnym ul. Nowy Świat 9 Osie.

 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] - odczyt licznika produkcji energii pomnożony przez wartość wskaźnika emisji CO2 dla energii elektrycznej - 0,812 MgCO2/MWh.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 342 970,00 zł,

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 934 305,57 zł

Dofinansowanie z EFRR w kwocie 457 529,44 zł,

Środki własne w kwocie  885 440,56 zł

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.